DATA, ANALÝZY, INTERPRETACE A VIZUALIZACE V PROSTORU A ČASE...


Atlas Brněnské metropolitní oblasti

Brno a 166 obcí v jeho zázemí
Project 01

Atlas Brněnské metropolitní oblasti

Atlasová publikace popisující zejména socio-demografickou a ekonomickou strukturu metropolitní oblasti, její funkční organizaci a základní infrastrukturu. Rozsah přibližně 40 stran, členěno do tematických oddílů.

 • Zadavatel: Statutární měst Brno
 • Činnost: shromáždění dat; analýza, kartografická vizualizace
 • Rok: 2015

Obvykle bydlící obyvatelstvo v Brně

analýza souboru osob bez trvalého pobytu
Project 02

Obvykle bydlící obyvatelstvo v Brně

Analýza sociodemografické struktury dvou skupin obyvatel - (1) obyvatel s obvyklým pobytem v Brně a s trvalým pobytem mimo Brno a (2) obyvatel s trvalým pobytem v Brně a s obvyklým pobytem mimo Brno.

 • Zadavatel: Statutární město Brno
 • Činnost: shromáždění dat, analýza - třídění 1. a 2. stupně, interpretace
 • Rok: 2016

Rytmus brněnského maloobchodu

otevřené prodejny v průběhu pracovního dne
Project 03

Rytmus brněnského maloobchodu

Animace zachycující otevřené maloobchodní prodejny v průběhu pracovního dne v Brně.

 • Zadavatel: bez zadavatele, firemní demo
 • Činnost: shromáždění dat, vizualizace
 • Rok: 2015

Suburbanizace v zázemí Brna

vizualizace migračních přírůstků
Project 04

Suburbanizace v zázemí Brna

Vizualizace přírůstků obyvatelstva migrací v 167 obcích Brněnské metropolitní oblasti prostřednictvím animované heat-mapy; období 1991 - 2014.

 • Zadavatel: bez zadavatele, firemní demo
 • Činnost: shromáždění dat, vizualizace
 • Rok: 2016

Preference trvalého pobytu

kvalitativní šetření mezi "mladými vzdělanými"
Project 05

Preference trvalého pobytu

Kvalitativní výzkum preferencí tzv. mladých vzdělaných vztahujících se k otázkám trvalého bydliště na území města Brna.

 • Zadavatel: Statutární město Brno
 • Činnost: rozhovory s komunikačními partnery, analýza a interpretace
 • Rok: 2016

Dřevopodnik Brno

analýza potenciálu brownfields lokality
Project 06

Dřevopodnik Brno

Analýza prostorového, sociálního a ekonomického kontextu, infrastruktur a potenciálů lokality bývalého Dřevopodniku v Brně.

 • Zadavatel: 4ct s.r.o.
 • Činnost: analýza a interpretace dat
 • Rok: 2016

Maloobchod 2017

analýza dat z průzkumu maloobchodu
Project 07

Maloobchod 2017

Prostorová a temporální analýza dat z průzkumu maloobchodu a služeb v Brně.

 • Zadavatel: Kancelář architekta města
 • Činnost: analýza a interpretace dat
 • Rok: 2017-2018

Opuštěná | Trnitá

analýza stavu a potenciálu území
Project 08

Opuštěná | Trnitá Brno

Analýza prostorového, sociálního a ekonomického kontextu, infrastruktur a potenciálů území Opuštěná a Trnitá v Jižním centru v Brně.

 • Zadavatel: 4ct s.r.o.
 • Činnost: analýza a interpretace dat
 • Rok: 2018

Brno Urban Grid

gridová statistika města Brna a BMO
Project 09

Brno Urban Grid

Webová aplikace umožňující rychlou vizualizaci různých typů prostorových dat v rozsahu území města Brna či Brněnské metropolitní oblasti.

 • Zadavatel: Statutární město Brno & Altimapo
 • Činnost: vývoj aplikace, tvorba a vizualizace prostorových dat
 • Rok: 2018

Socio-demografické analýzy

územní studie metropolitní oblasti Brno
Project 09

Socio-demografické analýzy

Socio-demografické analýzy pro územní studii dálniční a silniční sítě v rozvojové metropolitní oblasti Brno.

 • Zadavatel: knesl kynčl architekti
 • Činnost: socio-demografické prostorové analýzy
 • Rok: 2018

Analytická východiska

pro integrovanou strategii BMO
Project 09

Socio-demografické analýzy

Datové analýzy, interpretace a vizualizace pro integrovanou strategii rozvoje BMO 2021+.

 • Zadavatel: Statutární město Brno
 • Činnost: analýza a interpretace metropolitních dat
 • Rok: 2020

O NÁS

Firemní tým je tvořen kartografy a sociálními geografy, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s projekty jak pro veřejnou, tak i soukromou sféru. Jádro našich aktivit spočívá v produkci a vizualizaci územních informací jako podkladů pro prostorové plánování a rozhodování v nejširším slova smyslu. Nejsme a nechceme být jednostranně zaměřenou firmou. Preferujeme originální projekty různorodé tématem i měřítkem, ve kterých jde o lokalizaci, územní změny nebo prostorové vztahy. Díky napojení na akademický výzkum jsme zvyklí přemýšlet kriticky, často inovovat naše pracovní postupy a pracovat s tématy na rozhraní různých oborů. Bez větších problémů spolupracujeme například s urbanisty, ekonomy, sociology či marketingovými experty. Často a většinou rádi jsme součástí širších pracovních týmů.

nabízíme

 • zpracování tematických atlasů, souborů tematických map a analytických mapových podkladů
 • demografické prognózy pro potřeby územního, dopravního a strategického plánování
 • identifikace spádových oblastí a městských funkčních regionů, územní regionalizace
 • analýzy socio-ekonomických prostorových dat pro územní plány a územně analytické podklady
 • vztahové analýzy - problematika dojížďky, dopravní obslužnosti, dostupnosti a územní koheze
 • a řadu dalších věcí...
About